6721 TZ Bennekom

Commandeursweg 8-B

Bij niet urgente vragen

Stuurt u ons een e-consult

Informatie De Kort en Custers

Custers

Informatie De Kort en Custers

Huisartsenpraktijk de Kort en Custers, met dokter de Kort en dokter Custers als praktijkhouders, valt onder De Huisartsengroep Bennekom.

De Huisartsengroep Bennekom bestaat verder uit:

 • Huisartsenpraktijk Hu
 • Huisartsenpraktijk Stolp Dolmans
 • Huisartsenpraktijk de Verdieping
 • Huisartsenpraktijk Balhuizen
 • Huisartsenpraktijk van Etten

 

Bij afwezigheid vanwege nascholing, vakanties of ziekte wordt binnen De Huisartsengroep Bennekom waarneming geregeld. Dit is bedoeld voor  spoedeisende zaken, die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts weer terug is. Incidenteel zal er ook een externe waarnemende huisarts werkzaam zijn.

Huisartsenpraktijk de Kort en Custers is gevestigd in het Zorgpunt Bennekom aan de Commandeursweg 8-B, op de 1e verdieping.

Praktische informatie

U kunt zich momenteel niet inschrijven bij onze praktijk. Uitgezonderd zijn (in sommige gevallen) familieleden van bij ons ingeschreven patiënten, na overleg met de huisarts.

In ons postcode gebied  ( 6721 en 6705) zijn er altijd twee andere praktijken van de Huisartsengroep Bennekom geopend voor nieuwe inschrijvingen.

 

Bij verhuizing naar een adres buiten ons postcode gebied (6721 en 6705) of bij een uitdrukkelijke wens voor uitschrijving, willen wij u verzoeken om een nieuwe huisarts te zoeken.

Als u binnen de regio verhuist, kunt u via de website van de Huisartsen Gelderse Vallei zoeken naar praktijken in uw nieuwe postcode gebied die patiënten aannemen.

We ontvangen graag een schriftelijke bevestiging van uw uitschrijving, waarin u toestemming geeft dat wij uw gegevens veilig  overdragen aan de nieuwe huisarts. U dient zelf alle andere zorgverleners (bijv. ziekenhuis, apotheek en therapeuten) op de hoogte te brengen.

Op uw lab-aanvraag staat uitgelegd hoe u een afspraak kunt maken om bloed te laten prikken. Dit kan op verschillende locaties, waaronder ook in het Zorgpunt Bennekom.

Graag bellen met de praktijk voor de uitslagen van het onderzoek.

Er zijn momenteel drie mogelijkheden om uw herhaalrecepten te bestellen:

 1. U belt uw praktijk [link/dropdown oid] en kiest voor optie 2. U kunt hier uw naam en geboortedatum duidelijk inspreken en de medicijnen die u wilt bestellen. Dit geldt alleen voor medicijnen die u chronisch (langdurig) gebruikt. De assistente luistert de band dagelijks af. Als u voor 11.00 uur inspreekt, kunt u in principe uw medicijnen de volgende werkdag na 15.00 uur ophalen bij de apotheek.
 2. Via uw patientenportaal (uwzorgonline app) of herhaalservice van de apotheek (Service Apotheek Bennekom). Dit geldt niet voor alle medicatie! Voor herhaling van bv pijnstillers of rustgevende medicatie die u niet in de app van het portaal of de apotheek kunt vinden kunt u het best de assistente even bellen.
 3. Inleveren van etiketten (liever niet hele doosjes) in de brievenbus buiten bij de ingang.

In de huisartsenpraktijk werken ook Praktijk Ondersteuners.

Zij zijn gespecialiseerd in hun eigen vakgebied en houden zelfstandig spreekuur.

POH-somatiek: De POH-somatiek houdt spreekuren gericht op:

 • Diabetes Mellitus (suikerziekte)
 • CVRM (Cardio Vasculair Risico Managament, ofwel de begeleiding bij hart- en vaatziekten)
 • Osteoporose 

De huisarts kan u adviseren een afspraak bij de POH-somatiek te maken voor uitleg over de aandoeningen, een gezonde  leefstijl,  gezonde voeding, beweging,  en stoppen met roken. Verder doet zij een groot deel van de controles bij de bovengenoemde  chronische aandoeningen.

POH-GGZ: De POH-GGZ houdt spreekuur gericht op  geestelijke gezondheid. De huisarts kan u naar haar verwijzen voor  begeleiding bij  psychische klachten

POH-Ouderen: Omdat ouderen steeds vaker thuis blijven wonen, is er speciaal voor hen de POH-O, die  kan meedenken hoe de thuissituatie zo optimaal mogelijk te houden. De POH-O komt voor gesprekken meestal bij u thuis.

Een bezoek aan/van de POH hoort bij de basis huisartsenzorg en wordt dus volledig door uw verzekering vergoed.

De doktersassistentes Jannet, Sanne en Denise zijn de organisatoren en vraagbaak van onze praktijk.

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel medische vragen en overlegt zo nodig met de huisarts. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • herhaalrecepten
 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • longfunctietesten
 • verstrekken van informatiefolders
 • 30-min en 24-uurs bloeddrukmeting
 • hartfilmpje

Maak hiervoor telefonisch een afspraak op werkdagen tussen 08:00- 10:15 uur.

Urine onderzoek: urine graag voor 10.00 uur brengen.

De huisartsenpraktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Als de praktijk (ivm ziekte of vakantie) gesloten is,  wordt u via een bericht op deze site en via de praktijklijn geïnformeerd over welke huisartsenpraktijk  waarneemt. Dit is uitsluitend bedoeld voor dringende vragen en spoedgevallen.

In de avond en in het weekend kunt u  voor dringende vragen of spoed contact opnemen met de Huisartsenspoedpost in Ede. 

 

Spreekuren

Voor het maken van een afspraak kunt u zelf online terecht in de agenda. Via een beveiligde omgeving van pharmeon, waar u zowel met email-wachtwoord als met DigiD kunt inloggen, kunt u dit inplannen.

portaal

Ook is de assistente tussen 08:00 en 10:00 telefonische bereikbaar voor het inplannen van een afspraak.  De assistente zal u enkele vragen stellen over de redenen van uw wens om langs te komen, waarmee ze kan bepalen hoe urgent de afspraak is en hoe veel tijd ze daarvoor moet inplannen. Het kan zijn dat er ook om een aanvullende foto wordt gevraagd.

In principe duurt een consult 10 minuten en is deze bedoeld voor één onderwerp. Indien u meer tijd denkt nodig te hebben, kunt u dat aangeven aan de assistente, zodat ze meer tijd kan inplannen.

Er is ook een mogelijkheid om uw vraag digitaal te stellen. Dit heet een digitaal consult. Een digitaal consult is voor korte en niet spoedeisende vragen. Eventueel kunt u bij het e-consult ook een bijlage toevoegen. In principe ontvangt u binnen 3 werkdagen een reactie.

Het spreekuur wordt  gepland tussen 8.00 en 10.00 en tussen 14.00 en 16.00u.

Visite of huisbezoek wordt afgelegd als er om medische redenen geen consult op het spreekuur mogelijk is. Voor het aanvragen van een visite, graag bellen voor het voor 10.00. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een visite noodzakelijk is. Visites worden vaak tussen 11.30 en 13.30 afgelegd.

Voor een levensbedreigende situatie wordt u verzocht direct met 112 te bellen.

Voor dringende problemen kunt u altijd bellen met ons algemene nummer: 0318-414325. Voor spoed kiest u optie 1.

Indien mogelijk, is het -ook in spoedgevallen- beter uw komst naar de praktijk telefonisch aan te kondigen, zodat we  rekening kunnen houden met uw komst.

Gelieve nooit online of via berichten van het portaal spoedeisende zaken melden.

Voor een afspraak wordt 10 minuten gereserveerd per patiënt. Laat het de assistente weten als u denkt meer tijd nodig te hebben. Om de urgentie van uw afspraak te bepalen zal de assistente u enkele vragen stellen. (afspraken kunt u maken van 8.00-10.30 uur)

Bij de assistente kunt u terecht voor uitslagen, recepten, administratieve en medische vragen. Voor medische vragen overlegt ze met de huisarts en dan wordt u later teruggebeld.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Voor een levensbedreigende situatie wordt u verzocht direct met 112 te bellen.

Voor dringende problemen kunt u altijd bellen met ons algemene nummer: 0318-414325. Voor spoed kiest u optie 1.

Indien mogelijk, is het -ook in spoedgevallen- beter uw komst naar de praktijk telefonisch aan te kondigen, zodat we  rekening kunnen houden met uw komst.

Gelieve nooit online of via berichten van het portaal spoedeisende zaken melden

 

Voor dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden belt u:

Huisartsenspoedpost Gelderse Vallei (achterzijde ziekenhuis in Ede) 0318-200 800 Willy Brandtlaan 10 6716 RP Ede (routebeschrijving)

Iedere werkdag na 17.00uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartsenpost geopend. Houdt u uw verzekeringsgegevens en BSN bij de hand als u belt.

Translate »

Login in het portaal van uw Huisarts

Weet u dat u veel medische zaken tegenwoordig online kunt regelen waar en wanneer u maar wilt? Dit bespaart u een telefonisch contact met onze huisartsenpraktijk. Zo kunt u uitslagen inzien, herhaalrecepten aanvragen of een vraag stellen aan uw huisarts. U kunt dit regelen op twee manieren: via de ‘patiëntenomgeving’ op onze website of met de ‘Uw Zorg Online’.

Heb ik wel een afspraak nodig?

Gebruik de keuzehulp:

Liever telefonisch? Bel voor een afspraak

Binnen het Huisartsen.Bennekom is op dit moment alleen praktijk Hu open voor nieuwe patiënten. Daarnaast is praktijk van Etten open per eind november 2023.

Wilt u zich inschrijven bij Dokter Hu?

Dan dient u een inschrijfformulier op te halen aan de balie in de praktijk.

Login in het portaal van uw Huisarts

Weet u dat u veel medische zaken tegenwoordig online kunt regelen waar en wanneer u maar wilt? Dit bespaart u een telefonisch contact met onze huisartsenpraktijk.  

Uitslagen onderzoek

Via Mijn Medisch Dossier is het mogelijk om inzage in uw medisch dossier te verkrijgen. Het is mogelijk om inzicht te verkrijgen in onderstaande punten:

– Laboratoriumuitslagen 
– Lichamelijk onderzoek 
– Toegangslogboek  
– Verslaglegging  
– Overgevoeligheden en bijzonderheden
– Mijn documenten 
– Actueel medicatieoverzicht

Login in het portaal van uw Huisarts

Weet u dat u veel medische zaken tegenwoordig online kunt regelen waar en wanneer u maar wilt? Dit bespaart u een telefonisch contact met onze huisartsenpraktijk. Zo kunt u uitslagen inzien, herhaalrecepten aanvragen of een vraag stellen aan uw huisarts. U kunt dit regelen op twee manieren: via de ‘patiëntenomgeving’ op onze website of met de ‘Uw Zorg Online’.

E-Consult

Bij minder dringende klachten kunt ons een e-Consult sturen. Onze praktijk beantwoord uw vraag dan meestal binnen 48h. Omdat u niet belt scheelt dit ons inkomende telefoontjes en helpt dit ons om drukte te spreiden.

Toch liever telefonisch? Bel voor een afspraak

Login in het portaal van uw Huisarts

Weet u dat u veel medische zaken tegenwoordig online kunt regelen waar en wanneer u maar wilt? Dit bespaart u een telefonisch contact met onze huisartsenpraktijk. Zo kunt u uitslagen inzien, herhaalrecepten aanvragen of een vraag stellen aan uw huisarts. U kunt dit regelen op twee manieren: via de ‘patiëntenomgeving’ op onze website of met de ‘Uw Zorg Online’.

Herhaalmedicatie

U kunt via deze website uw eigen chronisch actieve medicatie herhalen.

Als u langere tijd één of meerdere medicijnen gebruikt, heeft de apotheek speciaal voor u een gratis service: zij zorgen ervoor dat uw medicijnen op een vooraf afgesproken tijdstip klaar staan. U hoeft dan bijna nooit meer een herhaalrecept bij uw huisarts aan te vragen.

Login in het portaal van uw Huisarts

Weet u dat u veel medische zaken tegenwoordig online kunt regelen waar en wanneer u maar wilt? Dit bespaart u een telefonisch contact met onze huisartsenpraktijk.  

Wilt u een account aanmaken voor de ‘Uw Zorg Online’ app? Download de app (App Store, iOS) (Google Play, Android)

Dossier inzage

Uw huisarts zet alle informatie over uw gezondheid in de computer. Dat heet een medisch dossier. De huisarts zet er bijvoorbeeld in welke ziektes u heeft, welke onderzoeken en behandelingen u heeft gehad en welke medicijnen u gebruikt. Zo staan uw medische gegevens allemaal bij elkaar.

Gegevensuitwisseling

Hoe werkt het Landelijk Schakelpunt?

Je (huis)arts en je apotheken kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunnen ze jouw belangrijkste medische gegevens delen. Een andere zorgverlener kan die medische gegevens bekijken.
In onderstaande video wordt kort uitgelegd hoe het LSP werkt als je op de huisartsenpost komt.

Herhaalrecept Bestellen

Verwijderen
Ga naar de inhoud